Gabinet Pomocy Psychologicznej i Psychoterapii Aleksandra Wójtowicz Jestem psychologiem, interwentem kryzysowym, certyfikowanym terapeutą EMDR.

Doświadczenie kliniczne zdobywałam w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, na Oddziale Psychiatrii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego oraz w Akademickim Centrum Psychoterapii i Poradnictwa Psychologicznego SWPS.

Jestem absolwentką Wydziału Psychologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej ze specjalnością Społeczna Psychologia Kliniczna oraz studiów podyplomowych przy SWPS z zakresu Psychologii Kryzysu i Interwencji Kryzysowej.

Ukończyłam roczny program edukacji psychologicznej i rozwoju osobistego w zakresie psychoterapii Gestalt w Instytucie Terapii Gestalt (ITG) w Krakowie, który posiada akredytację EAP i EAGT. Przez kolejny rok uczestniczyłam również w programie nabywania kompetencji psychoterapeutycznych (szkoła Gestalt) w Instytucie Terapii Gestalt (ITG) w Krakowie.

Obecnie jestem w trakcie czteroletniego szkolenia w zakresie Analizy Bioenergetycznej (terapia lowenowska) akredytowanego przez Florida Society Bioenergetics Analysis.

Ukończyłam również certyfikowane szkolenia podstawowe oraz liczne specjalistyczne w zakresie terapii EMDR. Szkolenia w których brałam udział są akredytowane przez EMDR Europe. Jestem terapeutą EMDR rekomendowanym przez PTT EMDR (Polskie Towarzystwo Terapii EMDR).
http://www.emdr.org.pl

Jestem członkiem PTT EMDR.

Moja praca podlega superwizji.