Pracuję z osobami dorosłymi.

Koszt sesji (50 minut) - 130 zł.

Na życzenie wystawiam faktury VAT.
Gwarantuję pełną poufność oraz anonimowość.