W chwili obecnej spotkania możliwe jedynie w formie online.

Wizyty możliwe po wcześniejszym telefonicznym lub mailowym ustaleniu terminu.


Dojazd:

Numer rachunku bankowego: